Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Basic Supps (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met je persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als een term niet in deze verklaring wordt beschreven, dan heeft deze de betekenis zoals beschreven door de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens EU 2016/679). Neem de tijd om deze verklaring helemaal door te lezen zodat je volledig op de hoogte bent. Als je vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je aan het einde van deze verklaring. Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen wanneer je onze website bezoekt (ongeacht waar vandaan), wat je privacyrechten zijn en hoe de wet je beschermt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de persoonsgegevens van klanten die direct of indirect contact hebben (gehad) met ons. We krijgen de persoonsgegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, en afleveradres nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om onze dienstverlening te bieden, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

DERDEN

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

DATALEKKEN

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Mocht er in de toekomst toch een datalek voorkomen dan zal Basic Supps dit binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthouder melden om een plan van aanpak te bespreken. Daarnaast verplichten we ons om je onmiddellijk op de hoogte te stellen bij een vermoedelijk of bevestigd datalek dat je persoonlijke gegevens beïnvloedt.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Basic Supps en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@basicwhey.nl.

KLACHTENPROCEDURES

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen met privacy@basicwhey.nl. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen hebt over je persoonsgegevens of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@basicwhey.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd plaatsvinden en zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [datum].

Winkelwagen